знайти
укр | рос
Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ по справах родини й молоді

Харцизької міської ради

1. Загальні положення.

1.1. Відділ по справах родини й молоді Харцизької міської ради  (надалі  - відділ) створюється, реорганізується й ліквідується рішенням міської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підлеглий його виконавчому комітету, міському голові.

1.3. Роботу відділу з питань реалізації державної політики серед  молоді, жінок, родини курирує заступник міського голови по соціальних питаннях діяльності виконавчих органів.

1.4. Положення про відділ, структура, штатна чисельність і фонд оплати праці відділу затверджується  рішенням міської ради. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.

1.5. Робота відділу здійснюється на підставі перспективних і поточних планів роботи міської ради й виконавчого комітету, розпоряджень і доручень керівництва, функціональних обов'язків, функцій відділу.

1.6. Призначення на посаду й звільнення працівників відділу провадиться згідно вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу Законів про Працю України.

1.7. Діяльність відділу спрямована на реалізацію Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Сімейного Кодексу України, інших Законів України, Актів і Указів  Президента України, Постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, його виконавчого комітету, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів начальника обласного керування по справах родини й молоді, розпоряджень міського голови, інших нормативних актів, а також, справжнього Положення.

1.8. Відділ правами юридичної особи не володіє, своєї печатки й бланків не має.
2. Основні завдання відділу.

 2.1. Реалізація державної політики з питань молоді, жінок, родини на міському рівні.

2.2. Організація й координація оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей і молоді, родини й жінок.

2.3. Підготовка й проведення загальміських заходів, що ставляться  до основної роботи відділу.

2.4. Підтримка багатодітних родин.

2.5. Реалізація соціальних Програм шляхом проведення соціальної роботи з молоддю, родинами й жінками.

2.6. Координація  соціальної роботи, соціальний супровід  молоді, родин і жінок, які виявилися в складних життєвих обставинах.

2.7. Формування планів роботи відділу, контроль за їхнім виконанням, складання звітів.

2.8. Контроль за дотриманням нормативного  законодавства з питань молоді, жінок і родини на підприємствах, установах будь-якої форми власності, містах, селищах - супутниках.

 3. Функції відділу.

 3.1.Підготовка проектів рішень, розпоряджень, які регулюють питання реалізації напрямків роботи серед молоді, жінок, родин.

3.2. Надання необхідної інформації, у рамках компетенції відділу, виконкому, міській раді, облдержадміністрації з питань основної роботи, складання звітів про пророблену роботу.

3.3. Організація й контроль за виконанням затверджених законодавчо соціальних норм  із питань становлення й розвитку молодіжної політики, програм з питань  жінок і родини на території міста, міст і селищ-супутників.

3.4. Підготовка пропозицій з питань видатків на організацію й проведення заходів при розробці проекту міського бюджету.

3.5. Розгляд пропозицій молодіжних і жіночих громадських організацій з питань соціального становлення молоді, жінок, родини, підготовка відповідних пропозицій міській раді.

3.6. Розгляд заяв, обігів і пропозицій з питань  молоді, жінок, родини.

3.7. Координація роботи  з питань попередження насильства в родині.

3.8. Координація роботи з  дотримання нормативного законодавства з питань рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.

3.9. Координація й організація оздоровлення й відпочинку учнівської й студентської молоді.

3.10. Видача посвідчень батькам і дітям з багатодітних родин.

3.11. Координація між суб'єктами соціальної роботи з молоддю, жінками, родинами, які виявилися в складних життєвих обставинах, соціальний супровід.

3.12.Організація й участь у семінарах, тренинговых заняттях, зустрічах з фахівцями з напрямків основної роботи відділу.

3.13. Підготовка інформаційних матеріалів про роботу відділу для надання в облдержадміністрацію, інші зацікавлені державні структури.

3.14. Проведення соціальної роботи з молоддю, жінками, родинами.

3.15. Сприяння фізичному, інтелектуальному, духовному розвитку молоді, підвищенню ролі жінок у суспільстві, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному житті.

3.16. Організація й проведення фестивалів, конкурсів, інших заходів для  молоді, жінок, родин, пропаганда здорового способу життя, проведення змістовного дозвілля вищезгаданих категорій населення.

4. Структура відділу.

4.1. Відділ по справах родини й молоді є структурним підрозділом виконавчого комітету Харцизької міської ради.

4.2.  Штатна чисельність відділу - начальник відділу, головний фахівець, провідний спеціаліст.

 5. Права й обов'язки відділу.

5.1. Брати участь у роботі сесій міськради і його виконавчого комітету, засіданнях постійних комісій міськради й виконкому, а також у нарадах, семінарах.

5.2. Проводити консультації, давати методичні й практичні рекомендації з питань молодіжної й сімейної політики, жінок, питанням виконання делегованих повноважень міським, селищним радам, структурним підрозділам міської ради, рекомендувати проведення практичних заходів щодо усунення виявлених недоліків.

5.3. З доручення керівників  виконавчих органів міської ради: проводити перевірки й аналіз форм і методів реалізації молодіжної й сімейної політики, жінок,  у роботі структурних підрозділів, підприємств всіх видів власності, з питань, що входять у компетенцію відділу.

5.4. Запитувати й одержувати від структурних підрозділів міської ради, виконавчих органів міських, селищних рад, підприємств всіх видів власності необхідну інформацію, довідки, пояснення, статистичні й інші матеріали в межах компетенції відділу.

5.5. Вносити на розгляд міської ради і його виконавчого комітету, пропозиції, проекти документів з питань, що ставиться до компетенції відділу.

5.6. Здійснювати особистий прийом громадян з питань основної роботи відділу, розробляти  заходу щодо своєчасного  дозволу пропозицій, що надійшли, заяв, обігів.

5.7. Діловодство відділу вести відповідно до номенклатури справ і вимог інструкції з діловодства.

 6. Начальник відділу.

6.1. Очолює відділ начальник, що призначається на посаду й звільняється від посади розпорядженням міського голови відповідно до вимог  Законів України «Про службу в органах місцевого керування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу Законів про Працю України.

6.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

6.3. Розробляє посадові інструкції й визначає функціональні обов'язки працівників відділу.

6.4. Погоджує призначення й звільнення з посади працівників відділу.

6.5. Вносить пропозиції по формуванню кадрового резерву відділу.

6.6. Здійснює інші повноваження, необхідні для виконання функцій відділу.

 7. Відповідальність.

7.1. Показником роботи відділу по справах родини й молоді є якісне й своєчасне виконання працівниками відділу своїх функціональних обов'язків, згідно сьогодення Положення, вимог чинного законодавства й інших нормативних актів.

7.2. Працівники відділу відповідають за неякісне й несвоєчасне виконання своїх функціональних обов'язків, бездіяльність, порушення норм етики поводження посадової особи місцевого самоврядування й обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування і її проходженням, відповідно до діючого законодавства.

7.3. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці й техніки безпеки спричиняє відповідальність згідно чинного законодавства.

 8. Взаємодія.

8.1. Відділ, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами органів державної влади й місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, суспільними об'єднаннями міських, обласних, всеукраїнських, міжнародного рівнів.

Виконком міста Харцизька
86700, Донецька обл., м. Харцизьк,
вул.Краснознаменська, 87-а
e-mail: khartsyzk-rada@ukrpost.ua

Мер міста Харцизьк

прийиальна: 4-27-36, 4-37-23

Поштова адреса:

86700, м. Харцизьк
вул. Краснознаменська, 87-а

©1998-2014 Всі права захищені. При використанні материалів сайта, ссилка на сайт обов'язкова.